PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM KHA
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00884 Dạy phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa Lý Tiểu họcNghiêm Đình VySách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00883 Dạy phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa Lý Tiểu họcNghiêm Đình VySách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00882 Dạy phát triển năng lực môn Tự Nhiên và Xã HộiMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00881 Dạy phát triển năng lực môn Tự Nhiên và Xã HộiMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00877 Dạy phát triển năng lực môn Khao hoc Tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00880 Dạy phát triển năng lực môn Đạo Đức Tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00879 Dạy phát triển năng lực môn Đạo Đức Tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00878 Dạy phát triển năng lực môn Khao hoc Tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00876 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00875 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00874 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00873 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00872 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00871 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00870 Dạy phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...