PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM KHA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:07:53 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:07:46 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai11:46:27 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00265
4Khách vãng lai10:58:07 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai10:25:44 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
6Khách vãng lai08:46:46 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17370
7Khách vãng lai08:30:39 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai07:53:36 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
9Khách vãng lai06:30:36 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai05:41:46 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
11Khách vãng lai01:48:39 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
12Khách vãng lai01:48:34 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
13Khách vãng lai01:12:45 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17371
16 11 2018