PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM KHA
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 1 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
2 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 1 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 1 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
4 Giao án lớp 1 năm học 2016 -2017 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 Phạm Thị Duyên [HyperLink19]
6 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 1 Phạm Thị Duyên [HyperLink19]
7 Giáo án lớp 1 năm học 2016 -2017 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
8 giáo án thể dục lớp 2,3,4 năm học 2016 -2017 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
9 giáo án lớp 3 tuần 28 năm học 2016 -2017 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
10 giáo án lớp 3 tuần 30 năm học 2016 -2017 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
11 giao an lóp 3 tuần 24 năm hoc 2014 - 2015 Lã Thị Thanh Tâm [HyperLink19]
12 giao an lop 5 năm học 2015 -2016 Phạm Thị Thơm [HyperLink19]
13 Giao an lop 5 năm học 2015 - 2016.q5yy2576ii8 Nguyễn Thị Thảo [HyperLink19]
14 sáng kiến kinh nghiệm âm nhac Phạm Thị Thúy [HyperLink19]
15 giáo án âm nhạc từ lớp 2 đến lớp 5 Phạm Thị Thúy [HyperLink19]
16 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Nguyễn Thị Thu [HyperLink19]
17 Giáo án 3 - Tiểu học Phạm Kha Nguyễn Thị Thu [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra lớp 1 học kì I Nguyễn Thị Hồng [HyperLink19]
19 Giáo án lớp 1 - Tiểu học Phạm Kha Nguyễn Thị Hồng [HyperLink19]
20 Sáng kiến kinh nghiệm - lớp 1 Nguyễn Thị Hồng [HyperLink19]