PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM KHA
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi cuối năm 2016-2017 Nguyễn Thị Ngân [HyperLink19]
2 Đề thi cuối năm 2016-2017 Nguyễn Thị Ngân [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra cuối năm lớp 5 nam học 2017 -2018 Trần Thị Thúy [HyperLink19]
4 đề khảo sát thường xuyên lớp 5 năm học 2017 - 2018 Trần Thị Hiên [HyperLink19]
5 đề kiểm tra lớp 4 năm học 2017 - 2018 Trần Thị Hiên [HyperLink19]
6 Đề thi năm học 2017 - 2018 Trần Thị Hiên [HyperLink19]
7 Đề thi năm học 2017 - 2018 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
8 Đề thi năm học 2017 - 2018 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
9 Đề thi năm học 2017 - 2018 Trần Thị Hiên [HyperLink19]
10 Đề thi năm học 2017 - 2018 Trần Thị Hiên [HyperLink19]
11 Đề thi năm học 2016 - 2017 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
12 Đề thi năm học 2016 - 2017 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
13 Đề thi năm học 2016 - 2017 Trần Thị Hiên [HyperLink19]
14 Đề thi năm học 2016 - 2017 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
15 Đề khoa, sử địa Năm học 2016 - 2017 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013 Phạm Thị Duyên [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013 Phạm Thị Duyên [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2016 Vũ Thị Thếp [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2016 Đặng Thị Thuận [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 2 Nguyễn Thị Ngân [HyperLink19]
12